HETMAŃSZCZYZNA

Hetmańszczyzna PDFdownload book for $9.99 (free for members)

Author: Wikipedia (That means the book is composed entirely of articles from Wikipedia that we have edited and redesigned into a book format. If you would prefer to read the unedited articles in their old format for free, we have provided a list of the article titles under "chapters" below. Simply go to Wikipedia and use their search form to locate each individual article.)

Language: PL

Pages: 37

Year published: 2011

Chapters: Koliszczyzna, Powstanie Chmielnickiego, Historia Hetmańszczyzny, Ruina, Ukraina, Kozacy zaporoscy, Melchizedek, Ugoda perejasławska, Motroniński Monaster Trójcy Świętej, Starszyzna kozacka Hetmańszczyzny, Unia hadziacka, Księstwo Ruskie, Rzeź humańska, Pokój Grzymułtowskiego, Helena Chmielnicka, Lista hetmanów w okresie Hetmańszczyzny, Pochód azowski 1695-96, Artykuły Moskiewskie, Ugoda zborowska, Czarna rada, Maksym Żeleźniak, Ugoda w Białej Cerkwi, Natan Hannower, Michaił Kreczetnikow, Ugoda cudnowska, Iwan Gonta, Artykuły głuchowskie, Kolegium Małorosyjskie, Nowa Serbia, Serdjuk, Gard bohowy, Hetman nakaźny, Sicz tomakiwska, Ugoda żwaniecka, Kureń, Ihnatko Hołyj.

Random excerpt from the book:
...Powstanie Chmielnickiego (nazywane również wielką wojną kozacką, kozacką rewolucją, Chmielnicczyzną) – powstanie w latach 1648-1655 kozactwa i chłopstwa ruskiego pod przywództwem hetmana kozackiego Bohdana Chmielnickiego przeciwko szlachcie polskiej. Dawna Ukraina była w rzeczywistości organizmem odrębnym od Korony, chociaż ta sprawowała nad nią nominalną zwierzchność. Jej obywatele nie poczuwali się do polskości, czuli się natomiast pełnoprawnymi obywatelami Rzeczypospolitej, ale jako Rusini. Zaraz po unii lubelskiej (1569) wysunięto program poszerzenia federacji o Księstwo Ruskie i utworzenie Rzeczypospolitej Trojga Narodów, ale program ten upadł, ze względu na opór polskiej magnaterii i brak poparcia ze strony króla. Społeczeństwo Ukrainy, pozbawione własnego kierownictwa politycznego i organizacji państwowej, czuło się rozgoryczone i podatne było na manipulacje ze strony czynników tak zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Społeczeństwo ukraińskie było bardzo zróżnicowane. Najniżej stało chłopstwo, czyli czerń. Była to warstwa niejednolita, złożona częściowo z miejscowych, a częściowo ze zruszczonych chłopów – zbiegów z Korony. Czysto ruskie mieszczaństwo właściwie nie istniało – miasta zamieszkiwali głównie kupcy ormiańscy i Żydzi, a także Polacy. Do roli elity aspirowali Kozacy, wśród których też rysowały się widoczne podziały: kozacy rejestrowi znajdowali się na żołdzie Rzeczypospolitej, a często dysponowali też szlachectwem. Kozacy, którzy nie zaciągnęli się do rejestru byli traktowani dużo gorzej – często magnaci próbowali ich zepchnąć w szeregi chłopstwa pańszczyźnianego. Właściwe rządy sprawowały rody magnackie (gł. Wiśniowieccy, Zasławscy, Ostrogscy), złożone ze spolonizowanej szlachty ruskiej i zarządzające ogromnymi latyfundiami. Ich polonizacja motywowana była bardzo często ambicjami politycznymi i nieodłącznie związana z porzuceniem prawosławia. Dawna historiografia właśnie im przypisuje główną odpowiedzialność za wybuch buntów – ich zaborcza i ekspansywn...

Tips

To download a PDF ebook for $9.99 please click the download link. We recommend you pay by credit card. If you ask Paypal to pay from your bank account it will take them up to four business days to send your order to us. You can read the ebooks on your PC, Kindle, Nook, iPad, Android or other mobile device; see our FAQ page for instructions.

To download four books a month online for free simply join our library book club for $14.99 a month. Then login to your account before clicking the Download link.

To get a printed copy, click the Paperback link for a list of resellers.

Downloads marked "PDF/scan" may have notations, faded type, yellowed paper, missing or skewed pages or be free elsewhere. Paperbacks marked "OCR" may have numerous typos, missing text, with no illustrations or indexes. Books with Wikipedia or Wikia in the author field have content which was on those sites as of the publication date.


View website in العربية | български | català | česky | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | Español | suomi | Français | हिन्दी | hrvatski | Indonesia | Italiano | עברית | 日本語 | 한국어 | Lietuvių | latviešu | Nederlands | norsk | Polski | Português | Română | Русский | slovenčina | slovenščina | српски | Svenska | Filipino | українська | Tiếng Việt | 中文 (简体) | 中文 (繁體) | © 2018. All rights reserved.