ANTIKENS FÖRFATTARE

Antikens författare PDFdownload book for $9.99 (free for members)

Author: Wikipedia (That means the book is composed entirely of articles from Wikipedia that we have edited and redesigned into a book format. If you would prefer to read the unedited articles in their old format for free, we have provided a list of the article titles under "chapters" below. Simply go to Wikipedia and use their search form to locate each individual article.)

Language: SV

Pages: 130

Year published: 2011

Chapters: Antikens filosofer, Antikens geografer, Antikens grekiska författare, Antikens historiker, Antikens vetenskapsmän, Kyrkofäder, Retoriker, Romerska författare, Julius Caesar, Aristoteles, Platon, Ovidius, Cicero, Jordanes, Hermes Trismegistos, Apologeterna, Suetonius, Titus Livius, Horatius, Plutarchos, Coelius Antipater, Ambrosius av Milano, Cassiodorus, Vergilius, Sapfo, Perikles, Gregorios av Nazianzos, Homeros, Augustinus, Efraim syriern, Seneca den yngre, Klaudios Ptolemaios, Plinius den äldre, Athanasios, Isidor av Sevilla, Anicius Manlius Severinus Boethius, Basileios den store, Solon, Protagoras, Johannes från Damaskus, Hieronymus, Demosthenes, Gregorius I, Akakios av Caesarea, Marcus Fabius Quintilianus, Kyrillos av Alexandria, Sofister, Josefus, Irenaeus, Galenos, Poseidonios, Menander, Cyprianus, Catullus, Clemens I, Crassus, Hesiodos, Hypatia, Sofokles, Sextus Propertius, Ignatios av Antiochia, Anakreon, Isokrates, Juvenalis, Johannes Chrysostomos, Tatianus, Lukianos, Gorgias, Tibullus, Christine de Pisan, Kyrillos av Jerusalem, Lysias, Pedanius Dioskorides, Tisias, Zenon av Kaunos, Athenaios, Aristofanes, Frynichos, Origenes, Korax, Leo I, Decimus Magnus Ausonius, Aspasia, Xenofon, Pytheas, Hilarius av Poitiers, Klemens av Alexandria, Aischylos, Philaenis av Samos, Hippolytus, Manetho, Alexander av Alexandria, Didache, Plinius den yngre, Gregorios av Nyssa, Gajus Lucilius, Apollonios Rhodios, Gaius Asinius Pollio, Iamblichos Chalcidensis, Theokritos, Marcus Annæus Lucanus, Sidonius Apollinaris, Polykarpos, Seneca den äldre, Cato den äldre, Libanios, Simonides från Keos, Dionysios av Halikarnassos, De joniska naturfilosoferna, Alexander från Afrodisias, Epiphanius av Salamis, Maximos Bekännaren, Euripides, Justinus Martyren, Androsthenes från Thassos, Ennius, Lista över antikens filosofer, Johannes Cassianus, Strabon, Nonnos, Achaios från Eretria, Faedrus, Aisopos, Pomponius Mela, Eusebios av Caesarea, Wulfila, Dionysios av Alexandria, Aulus Persius Flaccus, Archilochos, Kallimachos från Kyrene, Alkaios, Claudius Claudianus, Porphyrios, De apostoliska fäderna, Rufinus av Aquileja, Filodemos, Aurelius Prudentius, Tyrtaios, Pausanias, Logografer, Första Clemensbrevet, Antifon, Columella, Apollodoros från Aten, Philostorgius, Claudius Aelianus, Athenagoras, Martialis, Hermas Herden, Alkman, Papias, Apollonios Molon, Arrianos, Quintus Tullius Cicero, Justus av Tiberias, Livius Andronicus, Tertullianus, Aelius Herodianus, Theofilos av Antiochia, Eutropius, Gajus Cornelius Gallus, En Hedu'anna, Publius Papinius Statius, Xenofon från Efesos, Lucius Apuleius, Marcus Cornelius Fronto, Martianus Capella, Dionysios Areopagita, Aulus Cornelius Celsus, Marcus Terentius Varro, Petronius, Lucius Accius, Myro, Ibykos, Minucius Felix, Mimnermos, Aratos, Agathias, Aulus Gellius, Aetius Amidenus, Korinna, Epicharmos, Gaius Scribonius Curio, Lykofron, Bion, Lista över romerska författare, Melito av Sardes, Lactantius, Publius Aelius Theodorus Aristides, Carneiscus, Timaios, Megasthenes, Theodoros av Mopsuestia, Cornelius Nepos, Agathon, Heliodoros från Emesa, Akilles Tatios, Babrios, Sextus Julius Africanus, Anyte, Apollodoros från Karystos, Sulpicius Severus, Erinna, Eunapios, Apollodorus, Aretaphila av Kyrene, Terentianus Maurus, Antipatros från Sidon, Fokylides, Diognetosbrevet, Vegetius, Nossis, Rhianos, Aconia Fabia Paulina, Kallinos, Filetas, Sulpicia, Marcus Manilius, Caius Julius Solinus, Anacharsis, Kappadokiska fäderna, Aristeides av Miletos, Dares Phrygius, Publilius Syrus, Praxilla, Cornificia, Apion, Bartolomeo Cavalcanti, Afthonios, Quintus Cornificius.

Random excerpt from the book:
...Platon (grekiska: Πλάτων, Plátōn), född 427 f.Kr. i Aten eller Egina, död 347 f.Kr. i Aten, var grekisk filosof, matematiker och författare. Platon grundade skolan Platons akademi (akademeian) som tillsammans med Aristoteles Lyceum fick ett dominerande inflytande inom tidens vetenskap och filosofi. Han är upphovsman till platonismen som är en av den västerländska filosofins huvudriktningar. Platon tillhörde i sin ungdom kretsen runt Sokrates och var runt 27 år när denne avrättades. I de dialoger av Platon som brukat räknas som tidiga, som Charmides, uppträder Sokrates som samtalsledare men också som en person som tillkallas som rådgivare i livsfrågor (han har en liknande roll i Xenofons Minnen av Sokrates (Memorabilia)). Senare blir Sokrates (i dialogerna) mer och mer den som talar med enstaka inpass från deltagarna, som ofta säger mest "Ja, Sokrates" eller "Förvisso, Sokrates" och det har därför av de flesta antagits att Sokrates i Platons dialoger alltmer blir ett språkrör för Platon, i takt med att han utvecklar sina egna idéer – utifrån en allmän grund han övertagit från sin gamle mästare, men ändå självständigt. Det finns dock en uppfattning enligt vilken Platons samtliga idéer övertogs från Sokrates, bland annat framförd av amerikanen Paul Shorey. Enligt den vanligaste uppfattningen kan Platons skrifter arrangeras i en tidsföljd som också speglar hans intellektuella utveckling bort från Sokrates i en alltmer pythagoreisk riktning, medan Shorey hävdat tesen om "the unity of Plato's thought". Således är grundfrågan om Platons så kallade idélära övertogs från Sokrates eller var Platons egen utveckling av Sokrates tanke att det goda är något absolut. Platons skrifter räknas till världslitteraturens klassiker. De har också åberopats flitigt av såväl progressiva som reaktionärer. Platon var politiskt intresserad samtidigt som han föraktade politikens avarter. Han var vetenskapsman, matematiker men också poet. Hans dialoger är ibland bländande logiska, ibland burlesk...

Tips

To download a PDF ebook for $9.99 please click the download link. We recommend you pay by credit card. If you ask Paypal to pay from your bank account it will take them up to four business days to send your order to us. You can read the ebooks on your PC, Kindle, Nook, iPad, Android or other mobile device; see our FAQ page for instructions.

To download four books a month online for free simply join our library book club for $14.99 a month. Then login to your account before clicking the Download link.

To get a printed copy, click the Paperback link for a list of resellers.

Downloads marked "PDF/scan" may have notations, faded type, yellowed paper, missing or skewed pages or be free elsewhere. Paperbacks marked "OCR" may have numerous typos, missing text, with no illustrations or indexes. Books with Wikipedia or Wikia in the author field have content which was on those sites as of the publication date.


View website in العربية | български | català | česky | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | Español | suomi | Français | हिन्दी | hrvatski | Indonesia | Italiano | עברית | 日本語 | 한국어 | Lietuvių | latviešu | Nederlands | norsk | Polski | Português | Română | Русский | slovenčina | slovenščina | српски | Svenska | Filipino | українська | Tiếng Việt | 中文 (简体) | 中文 (繁體) | © 2018. All rights reserved.